אופן ג'ים נינג'ה

לשימושכם,

מצ"ב מערכת שעות אופן ג'ים: