ינאי גרנית
מנהל רשתי

בעל תואר ראשון בחינוך גופני ובדרכו אל הר המדוריאמה